Pass på rørene i kulda: Vannlekkasje kan føre til store skader

Hvis vannrør fryser og det blir lekkasje er det viktig å vite hvor stoppekranen er. Like viktig er det å ta forholdsregler når frosten kommer.