Ny stilling opprettes

Årlig: Under forutsetning av at det avsettes midler på statsbudsjettet, ser Fylkesmannen for seg at Sunndal kommune vil få overført 500.000 kroner årlig helt til gyrokampen i Driva er avsluttet.Arkiv

Årlig: Under forutsetning av at det avsettes midler på statsbudsjettet, ser Fylkesmannen for seg at Sunndal kommune vil få overført 500.000 kroner årlig helt til gyrokampen i Driva er avsluttet.Arkiv

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Mange oppgaver i gyro-kampen i Driva må løses lokalt. Sunndal kommune får 500.000 statlige kroner årlig og vil trolig opprette en «gyro-stilling»

DEL

GyrokampenDet er riktig nok ikke bare Sunndal kommune som er adressat for de statlige kronene. Pengene er avsatt til kommunene i Driva-regionen, men i og med at det er Sunndal kommune som har de største og tyngste oppgavene i dette arbeidet, har altså fylkesmannen valgt å overføre halvmillionen dit.

Det vil komme 500.000 kroner årlig helt til gyrokampen i Driva er avsluttet.

Informasjon

– Det er nærliggende å se for seg at det opprettes en stilling som Sunndal kommune har arbeidsgiveransvaret for. Det er mange oppgaver som skal løses lokalt og vi må nå ta stilling til hvordan vi best organiserer dette. Vi har sett løsninger der frivillige lag- og organisasjoner har påtatt seg en rolle i dette arbeidet, men vi ser nok for oss å ansette en person som får det praktiske oppfølgingsansvaret og kanskje ikke minst informasjonsansvaret. Informasjon er svært viktig i dette prosjektet og den har vel ikke vært all verden å skryte av så langt, sier ordfører Ståle Refstie (Ap).

Drivaregionen.no

Fylkesmannen har kjøpt domenenavnet www.drivaregionen.no og jobber nå med en hjemmeside Driva-regionen. Det forventes at denne nettsiden skal være i funksjon allerede i neste måned. En ser for seg at hjemmesiden vil bli en god informasjonsportal.

Instruks

Men hva skal gyrostillingen fylles opp med av arbeidsoppgaver?

Med tildelingsbrevet følger det med en slags stillingsinstruks. Personen som ansettes skal blant annet ha sekretariatsfunksjon for referansegruppa, informasjonsansvar, og bidra til organisering og kvalitetssikring av fangststatistikk.

Smitteforebyggende tiltak har også høy prioritet og det vil være naturlig at gyrostillingen får det overordnede ansvaret i dette arbeidet.

Videre er det behov for at noen etablerer og organiserer et oppsyn, tilsyn med sperrer- og fangstinnretninger, gjennomfører tiltak for bevaring av sjøørreten i Driva og i øvrige vassdrag og koordinerer alt lokalt arbeid, herunder utarbeide omforente lokale fiskeregler.

Artikkeltags