Sunndal kompenseres for mindre eiendomsskatt

Det blir mindre kommunale inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk.

Det blir mindre kommunale inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk.

De 115 kommunene som taper mest på endringer i eiendomsskatteloven, kompenseres med til sammen 71 millioner kroner i 2019.

DEL

Fra og med 2019 kan ikke kommunene lenger ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verker og bruk. Endringen fases inn over syv år.

Lovendringen vil gi næringslivet skattelettelser, men fører også til at kommunene får lavere inntekter fra eiendomsskatt.

I en pressemelding skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunene kompenseres for om lag to tredjedeler av dette tapet. Pengene er fordelt slik at kommunene som taper mest, vil få kompensert en større andel av tapet, mens kommuner med mindre tap, ikke vil få kompensasjon.

I statsbudsjettet for 2019 var det derfor satt av 71 millioner kroner til formålet. Sunndal kommune kompenseres med 1,6 millioner kroner i 2019.

Tingvoll kommune mottar ikke kompensasjon.

Store utslag i industrikommuner

De økonomiske konsekvensene for den enkelte kommune spriker mye. For mange kommuner er utslagene relativt små. For andre kommuner, og særlig typiske industrikommuner, kan utslagene være store.

Grensen for når kompensasjonen trer inn, er et tap på om lag 17 kroner per innbygger. Kommunene blir kompensert full ut for tap utover dette. I alt 115 kommuner vil motta kompensasjon – deriblant sju av nordmørskommunene.

Artikkeltags