Pårørendes forening ønsker mer engasjement og frivillighet

Tor Fossum og Aud Wærnes i Pårørendes forening ønsker å skape så mye aktivitet som mulig for beboerne ved Sunndal helsetun. Nå vil de ha enda flere med seg på laget.