Etter forslag fra Sunndal og Ålesund, gjorde årsmøtet i Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal lørdag følgende vedtak:

"Møre og Romsdal Arbeiderparti kan ikke akseptere at Norge gir fra seg suverenitet over egne kraftressurser, eller råderett over bygging av kraftkabler, til EUs energibyrå ACER. Norge må ha råderett over egne kraftressurser."

Etter forslag fra Sunndal vedtok årsmøtet videre:

"Derfor ber vi Arbeiderpartiets stortingsgruppe si nei til regjeringens forslag om myndighetsoverføring til EUs energibyrå ACER."

Det første vedtaket ble gjort med 144 mot 1 stemme, det andre med 141 mot 4 stemmer.

- Et tindrende klart signal til den videre behandlingen av saken i Stortinget, skriver Ståle Refstie på sin Facebook-side.