Vil gi mor og far mer tid sammen etter fødselen

Tid til den nye familien: Jordmor i Sunndal, Grete Erlien, mener far og mor bør ha bedre tid sammen med sitt nyfødte barn.

Tid til den nye familien: Jordmor i Sunndal, Grete Erlien, mener far og mor bør ha bedre tid sammen med sitt nyfødte barn.

Artikkelen er over 2 år gammel

Likestillingsprinsippet ligger bak den nye fordelingen av foreldrepermisjon. Jordmoren i Sunndal foreslår at mor og far heller får lengre tid sammen etter fødsel.

DEL

Fra i sommer har mor og far rett på 15 uker hver i foreldrepermisjon. De resterende 16 ukene kan de dele fritt. Det betyr at mor får maksimalt sju måneder permisjon med full lønnsdekning.

Tidligere har mor hatt rett til 13 uker, mens far har hatt 10 uker. De resterende 26 ukene har foreldrene kunnet dele. Regjeringen valgte å endre ordningen fordi det viste seg at et stort flertall av fedre ikke benyttet seg av muligheten til å ta mer permisjon enn det som var satt av til dem.

Kritisk fagmiljø

Den nye permisjonsfordelingen blir møtt av kritikk fra fagmiljøet. Fødselslege, Gro Nylander, skriver i Klassekampen lørdag 14.10 at hun jevnt over har jordmødre, leger, psykologer og helsesøstre med seg på at mødre bør ha mulighet til å være sammen med barnet sitt hele døgnet de første åtte månedene etter fødsel.

Den nye familien

Jordmor i Sunndal, Grete Erlien, foreslår å tenke nytt om måten permisjonen blir fordelt på.

– Vi snakker om mors del og fars del, men her handler det egentlig om barnet og den nye familien, sier hun.

Erlien har samtaler og oppfølging av kvinner i Sunndal etter fødselen. Hun vet hvor skoen trykker og opplever at mange kunne hatt nytte og glede av å være hele familien sammen den første perioden av det nye familielivet.

– Mor og far kunne hatt permisjon sammen den første måneden. Far kan støtte mor og bli kjent med det nye barnet, og far og mor får en rolig start på den nye livssituasjonen sammen, sier Erlien.

Hun beskriver den første tida med et nytt liv som oppslukende.

– Det er en stor opplevelse og en stor forandring i livet å få barn. Dette er en tid der det er fint å stoppe opp litt og dvele ved livets under sammen.

Fremmer amming

Erlien er for at far skal ha permisjon, men mener at kortere permisjon for mor ikke er i samsvar med det som er hverdagen og virkeligheten for mange mødre, ei heller er det i samsvar med anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon om å fullamme til barnet er 6 måneder, og at mor gjerne ammer til barnet er 2 år. Det er et mål å amme til barnet er 1 år samtidig som man introduserer fast føde.

– For dem som ammer vil det å gå tidlig ut igjen i arbeid ofte bety slutten på ammingen, selv om de har rett på ammefri, sier Erlien.

Hun mener at sju måneder er for tidlig for de fleste mødre å gå tilbake i jobb.

– Det er mer fokus på psykisk helse blant gravide og i barseltida nå. Mor tenger tid til å komme seg både fysisk og psykisk etter en fødsel. Mange ammer fortsatt på natt etter 15 uker, da er det tøft å stå opp å gå på jobb dagen etter, sier Erlien.

Hun understreker at hun er for likestilling, men at barseltida er en tid der mor og far har svært ulike utgangspunkt.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken