Sunndals badeplasser registrert på Miljødirektoratets nettside

Miljødirektoratet har sendt brev til kommunene, der de blir bedt om å legge inn sine badepasser på direktorarets nettside.