Demensaksjonen: Neste uke kommer bøssebærerne på besøk

I neste uke vil mange få besøk av bøssebærere på døra. Det er demensaksjon fra 16.–23. september. Også i år går elever som skal bli helsefagarbeidere rundt med bøsser.