Arbeidsgruppa på Gjøra har handlingsplanen klar

Gruppa som er satt ned for å finne en for løsning Sunndalsporten har hatt sitt første møte. Her ble det utarbeidet en foreløpig handlingsplan, som skal danne grunnlaget for arbeidet framover.