Selskapet avvikles – bygda har tre måneder på å finne en lokal løsning

14. april er Sunndalsporten Eiendom historie. Innen da må gruppen som jobber med videre lokalt eierskap ha funnet en løsning.