Styret vil avvikle Sunndalsporten Eiendom – bygdefolket på Gjøra drøfter muligheten for videre drift

Styret i Sunndalsporten Eiendom har innkalt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag med én sak på agendaen: Å avvikle selskapet.