Kommunestyret sa nei til rotenonbehandling av Driva

Et enstemmig Sunndal kommunestyre vedtok onsdag at de ikke ønsker rotenonbehandling av Driva.