Ingen merknader etter tilsyn på Vangshaugen

Miljøretta helsevern gjennomførte 7. juli i fjor inspeksjon på Vangshaugen.