Planlegger minnelund ved Hovslykkja

Sunndal kirkelige fellesråd planlegger å anlegge en navnet minnelund ved Hovslykkja kirkegård på Sunndalsøra.