Ungdommenes engasjement for klimaet inspirerer årets Sunndalkonferanse

Thomas Hylland Eriksen kommer til årets Sunndalkonferanse, men Per Helge Malvik mener det er ungdommens engasjement for klimaet og framtiden som er hovedattraksjonen.