Fylkesrådmannen vil legge ned Møremusikerne

Fylkeskommunen må spare. I sitt budsjettforslag for neste år foreslår fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik å legge ned Møremusikerordningen.