Framtida ligger i det nye fjøset: Ragnhild og Per Ivar tok et verdivalg

Det nydelige tømmerfjøset på garden Utistua er også symbolet på et verdivalg.