Sunndalsbønder søker om tilskudd fra landbruksfondet