Sunndalkonferansen endrer navn og blir miljøkonferanse for hele Midt-Norge

Konferansen skal de tre kommende årene ha hovedtema «Klima og miljø», og har ambisjoner om å bli en møteplass for deltakere fra hele Midt-Norge.