Disse får kjøre scooter i Sunndal

Plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune har behandlet innkomne søknader om scoooterløyve for perioden 2019-2022 administrativt. Følgende har fått ja: