Får utvidet skjenkebevillingen

Øra Kafe har fått ja på søknaden om skjenkebevilling hver dag i uken.