Ønsker å videreføre Sunndalkonferansen

Sunndalkonferansen i sin nåværende form er ti år.