Pensjonister etter 93 år ved apoteket

I til sammen 93 år har de vært ansatt ved apoteket i Sunndal. Nå venter pensjonisttilværelsen.