Fortsatt radioaktivitet i planter fra Åmotsdalen

Det er fortsatt målbare nivåer av radioaktivt i cesium i ville planter i flere fjellområder i Norge etter Tsjernobyl-ulykken, deriblant Åmotsdalen i grensetraktene mellom Sunndal og Oppdal.