Tross turbulente tider: Jorunn Fjærli er stolt av å jobbe i Nav

Midt i stor­men som her­jer rundt Nav og sta­tens for­tolk­ning av lov­ver­ket, går rundt 19.000 Nav-an­sat­te rundt om­kring i lan­det på jobb hver dag. Jo­runn Fjær­li er en av dem. Hun har vært med si­den Nav star­tet opp 1. juli 2006.