Øksendalsokse fikk elitepris

23 okser er valgt ut som eliteokser fram til februar 2020. En av oksene er avlet fram av bønder i Øksendal.