Elleve ungdommer i Sunndal gjennomførte urinprøvekontrakt etter hasjbruk

Sunndalsungdom som er tatt i hasjbruk fikk i vår tilbud om urinprøvekontrakt. Politiet er fornøyd med at alle etter hvert leverte rene prøver.