Bygger tømmertoalett ved utfartssteder – reiselivet skeptisk

Ved Brandstad, Trolltind og Nerdal skal det innen utgangen av september settes opp laftede toalettbygg i tømmer for utfartsturistene. Sunndal Reiselivsforum er ikke fornøyd med materialvalget.