Naturvernforbundet vil ha kartlegging av naturen før det bygges sherpatrapp

Naturvernforbundet minner om de lovmessige forpliktelsene når det skal gjøres inngrep i naturen.