Forlik mellom Gunn Inger Reiten og Sunndal kommune

Gunn Inger Reiten og Sunndal kommune har inngått forlik i Nordmøre tingrett.