Klage på drosjeløyvetildeling ikke tatt til følge

Tildelingen av drosjeløyver i Sunndal, som ble avgjort av fylkeskommunen i april, blir som først bestemt. Klageren Ole Marius Husby fikk ikke medhold i klagenemnda.