Farid Rahimi kommer tilbake til Sunndalsøra fem år etter utsendelsen

For fem år siden hadde Johan Sæther en god venn i Farid Rahimi, og tok det svært tungt da Farid ble nektet opphold og sendt ut av landet. I oktober er Farid tilbake på Sunndalsøra på besøk.