Bruker 75.000 kroner på ansettelse av ny skolesjef

Sunndal kommune har engasjert bemanningsselskapet Oda Connect for å rekruttere ny skolesjef i kommunen.