Småbarnsforeldre kan bli tvunget til å flytte dersom SFO på Ålvundeid legges ned

Flere foreldre får ikke hverdagen til å gå opp dersom SFO på Ålvundeid legges ned. Trygve Stavik mener politikerne er villedet.