3,5 millioner kr til veier og bruer i Sunndal

Sunndal kommune har 3,5 millioner til disposisjon for opprusting av veier og bruer i 2020. Den klart største summen er foreslått brukt til asfaltering og nytt rekkverk på Drøppingvegen.