Fem utslippstillatelser fra Sunndal kommune

Sunndal kommune har innvilget følgende utslippstillatelser: