Ildri Solbakk slutter i kommunen: Fra personalsaker til næringslivsjus

Ildri Solbakk slutter som personalsjef i Sunndal kommune. Hun har sittet i stillingen i seks år.