Sunndal kommune betaler 173.000 kroner til 32 tros- og livssynssamfunn

Hvert medlem utløser 589 kroner i tilskudd fra kommunen.