Rimstad Seljebø spør om arbeidsavklaringspenger

Foto:

Til kommende kommunestyremøte i Sunndal har Janne Merete Rimstad Seljebø (Ap) meldt et spørsmål til ordføreren om arbeidsavklaringspenger (AAP) og virkningene av de nye reglene som kom 1. januar 2018.

DEL

Ap-representanten vil vite om de nye reglene har gitt konsekvenser lokalt.

Spørsmålet lyder slik:

Å oppleve at man er blitt for syk til å kunne jobbe i den jobben man er glad i og føler at man mestret, er svært krevende for folk. De som av ulike årsaker har søkt om arbeidsavklaringspenger (AAP) i Nav befinner seg allerede i en vanskelig situasjon. Man har mistet et yrke man kanskje har hatt i mange år, har en vanskelig helsesituasjon, tap av inntekt og går en usikker fremtid i møte.

Regjeringen vedtok 1. januar 2018 nye regler for AAP med kraftige innstramninger i aktivitetsplikt, og tidsperioden for AAP gikk fra 4 til 3 år.

1. januar i år kom virkningen for de som allerede hadde startet på AAP før 2018, og det betyr at noen av dem da fikk ett år kortere tid på seg for å gjøre seg ferdig med det som var planlagt.

I riksmedia har jeg hørt om folk som hadde fått innvilget 3-årig skolegang som del av AAP, men fordi tiden ble redusert fra 4 til 3 år og de ikke startet skolegang før det hadde gått 1 år, ble de nødt til å slutte på utdanningen, og sto uten penger.

Jeg har og lest at personer fikk avsluttet AAP-ytelsen uten vedtak, og at man ble tvunget over på økonomisk sosialhjelp for å klare seg.

Det jeg ønsker svar på er følgende:

Hvordan er situasjon for innbyggere i Sunndal kommune som går på AAP?

Hvordan merker NAV Sunndal disse nye endringene for våre innbyggere?

Er det innbyggere i Sunndal som ikke fikk vedtak om opphør, før pengene ble stanset?

Er det innbyggere i Sunndal som har blitt tvunget over til økonomisk sosialhjelp fordi de ikke lengre har rettigheter på AAP? Som er for friske til å bli erklært uføre, men har brukt opp tiden i AAP?

Hvilke tiltak gjøres på NAV-kontoret lokalt for å sørge for best mulig oppfølging av de som trenger det?

Artikkeltags