Spørsmål til kommunedirektøren: Ønsker bedre tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Artikkelen er over 1 år gammel

Til møtet i Sunndal kommunestyre 27. mars, har Edgar Gundersen (Ap) og Stig RuneAndreassen (Frp), ledere for henholdsvis oppvekst- og omsorgsutvalget og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, meldt følgende spørsmål til kommunedirektøren:

DEL

"Som ledere i 2 utvalg med særlig ansvar for universell utforming, ønskes det at administrasjon gjennomfører en helhetlig statusgjennomgang for alle etater i kommunen. Dette for å bedre tilretteleggingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Spørsmålsstillerne har fått tilbakemeldinger om hvordan Sunndal kommune håndterer dette med universell utfordring og gjennomføring. Eksempelvis lagring av snø på handikapparkering, ikke gode nok oppmerkede plasser etc.

I 2018 tok elever i grunnskolen opp tema om universell utfordring også i det private næringsliv. De fant områder på skilting, høye betalingsautomater, dårlig belysning mm.

Hensikten med dette spørsmål er å sette fokus for få en samlet oversikt og innlede et administrativ/politisk samarbeide. Dette vil være med på å skape en prosess til en bedre hverdag, for de med nedsatt funksjonshemming."

Artikkeltags