Støtte til Hydro Cup mot en stemme

Formannskapet i Sunndal vedtok onsdag mot en stemme å støtte Hydro Cups jubileumsarrangement i år med 100.000 kroner. Saken blir endelig avgjort i kommunestyret 20. november.