Sunndal Alpinsenter: Søknad om tilskudd opp i kommunestyret

Rot med habilitet gjorde at teknikk-, miljø- og kulturutvalget ikke kunne behandle søknaden om tilskudd fra Sunndal Alpinsenter i forrige møte.