Sunndal kommunestyre: Konstituering etter oppskriften

Det kom ingen overraskelser da det nye kommunestyret i Sunndal ble konstituert, selv om opposisjonen prøvde å appellere til raushet for å få Jørgen Singsdal valgt som varaordfører.