Nå kan du ikke lenger dorge etter sjøørret – men kilenotfisket består

Miljødirektoratet har fastsatt nye forskrifter for fiske etter laks og sjøørret i sjø og elver.