Gjør Gråura sikrere for trafikantene

Av

Mannskapene fra Mesta er i gang med å skredsikre Gråura.