Lei av for stor fart - krever fartshumper

Sigbjørn Kårvand bor med familien i Gottfrieds gate på Sande. Han er bekymret for den høye hastigheten biler kan ha der, og for barn og unge som oppholder seg i gata.