Åp­ner for mer bruk av fjel­let i Sunn­dal

Det er in­gen man­gel på flot­te ste­der å be­sø­ke i Sunn­dal. Det er hel­ler tu­ris­te­ne som ute­blir. Men før el­ler se­ne­re vil de kom­me, og da er det vik­tig å leg­ge til ret­te for dem på en bæ­re­kraf­tig måte.