Ordføreren gikk i vannet sammen med ungdommen

Ingen merket mye til det kalde vannet i spenningen for å komme først ut til badetrampolinen.