Utpekt som gode forbilder av klassekameratene

Fem elever i 9. klasse ble fredag utpekt som sine klassekameraters forbilder ved Sunndal ungdomsskole.