Disse skal lede skolens nye breddeidrettsfag

Uken før skolestart er det meste klart for det nye programfaget breddeidrett ved Sunndal videregående skole, men innholdet i faget avhenger av elevene som skal ha det.